Dalmatian Property Management

Dalmatian Property Management,
Trgovački naziv tvrtke ALISON RUTH d.o.o.

Alison Keefe, direktor
M + 385 (0) 98 641 050
E    info@dalmatianpropertymanagement.com

Ured Brač
Porat 24
21400 Supetar

T + 385 (0) 21 630 402
F + 385 (0) 21 630 547
E    brac.info@dalmatianpropertymanagement.com

Ured Trogir
Kneza Domagoja 3B
21220 Trogir

T + 385 (0) 21 881 816
F + 385 (0) 21 796 686
E    trogir.info@dalmatianpropertymanagement.com

Naslovnica Namještanje nekretnine Servis održavanja Sezonske usluge Usluge iznajmljivanja Kontakt Pravne informacije