Dalmatian Property Management

Usluge namještanja i pripreme nekretnine

Dalmatian Property Management nudi sljedeće usluge vezane za namještanje i pripremu nekretnineSavjetovanje oko namještaja, usluge kupnje i montaže

Usluge dekoriranja i renovacija

Usluge savjetovanja oko pravnih poslova i građevinskih dozvola

Ugovaranje osiguranja imovine

Upis imena na račune

Usluga uvodnog sastanka sa knjigovođom

Usluge komunikacije sa suvlasnicima oko zajedničkih poslova pričuve

Home Property setup service Annual Maintenance Services Tourist Season Services Rental services Contact us Legal info